DIS mbutuhake political will


Edisi : 2/11/2010, Hal.B

http://edisicetak.solopos.com/sp_search_detail_tamu.asp?id=55459

Miturut sujarahe, Surakarta kuwi sajane nyandhang sebutan dhaerah istimewa kayadene Yogyakarta. Bedane, Yogyakarta bisa tetep nyandhang sebutan dhaerah istimewa nganti saiki, kosokbaline Daerah Istimewa Surakarta (DIS) dhewe ora bisa kaya mangkono.

Kabeh kuwi pancen ora bisa ucul saka lakune sujarah rong dhaerah kuwi. Utamane Surakarta, ana lelakon sujarah sing kurang luwihe njalari ucule status utawa sebutan dhaerah istimewa kuwi. Ing Surakarta, taun 1946, ana ontran-ontran gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sing kasusul pemberontakan PKI Madiun taun 1948. Nalika kuwi DIS ditetepake pamarentah dadi kahanan darurat.

Kanggo nangani kahanan kuwi, amarga pamarentah DIS ora duwe pulisi lan tentara, lakune pamarentahan sawetara wektu dijaluk bali dening pamarentah pusat lan ngetokake Penetapan Pemerintah (PP) No 16/SD taun 1946 bab pamarentahan ing DIS lan Yogyakarta.

Adhedhasar dictum kaloro ing PP kuwi ditandhesake, sadurunge wujud susunan pamarentahan dhaerah Kasunanan lan Mangkunegaran ditetepake kanthi undhang-undhang, dhaerah kasebut sawetara wektu dianggep minangka karesidenan lan dipangarsani dening residen.

Pamarentah dhewe wus janji ing tembe mburi bakal mbalekake status DIS uga gawe undhang-undhang kanggo DIS. Emane, nganti gonta-ganti presiden janji kuwi nganti saiki ora kaleksanan. Mula iku, saperangan wong sing duweni rasa preduli marang sujarah kutha Solo lan status DIS sing tau disandhang ndhisik banjur ngadani panaliten, nglumpukake data-data yuridis, historis, geografis, filosofis, ekonomis, kanggo ndhudhah bab iku. Saperangan wong kuwi diwadhahi ing Badan Persiapan Pengembalian Status Daerah Istimewa Surakarta (BPPS DIS) sing dipandhegani dening Imam Samroni.

Sawuse dibiwarakake durung suwe iki, BPPS DIS banjur sregep ngadani sosialisasi ing tlatah ngendi-endi lan wus kirim layang marang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lan Komisi II DPR, njaluk wektu audiensi bab DIS iki. Saliyane kuwi, BBPS DIS uga nyoba nyaring suwara warga lan pamikiran-pamikiran anyar saka warga bebrayan, kanthi cara mbukak stan ing pagelaran Karaton Kasunanan Surakarta, sasuwene ana acara Maleman Sekaten ing papan kono.

Nalika ditemoni ing stan BBPS DIS durung suwe iki, Imam Samroni nandhesake manawa DIS kuwi wus sumadya diwujudake. Kutha Solo lan enem kabupaten ing sakiwa tengene wus bisa ngadekake pamarentahan dhaerah istimewa, kaya sing kasandhang ing jaman mbiyen yakuwi DIS.

“Infrastruktur tak sawang wus sumadya, landhesan budayane unik, pamarentahan dhaerah uga wus apik. Mula, kari kuwajibane pamarentah pusat kuwi piye? Sing dibutuhake ora amung good will nanging sing luwih penting yakuwi political will,” tandhese.

Sasuwene ngudarasa karo para warga, piterange Imam, akehe warga kang antusias DIS kuwi bisa cepet diwujudake. Manawa DIS wus bali kaya biyen, pangajabe pamarentah luwih nggatekake marang DIS, babagan politik uga nggatekake warga ing enem kabupaten lan sak kutha kuwi. Liyane kuwi, kiprahe warga kanggo mbangun dhaerah uga bisa luwih gumregah. – Damar SP

Iklan

About Imam Samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya: imamsamroni@ymail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik Imam Samroni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: