Bedhah Buku Satria Pinandhita


12 May 2012 20:21 WIB

http://www.jogjatv.tv/berita/12/05/2012/bedhah-buku-satria-pinandhita

Klaten, http://www.jogjatv.tv – Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakasa) lan Jenderal Soedirman Center, ngadani bedhah buku Satria Pinandhita, ing pendhapi ngajeng Pasaréyan Ranggawarsita, Désa Palar, Kecamatan Trucuk, Klaten, dinten Jemuah (11/5) sonten. Buku punika ngrembag bab jangka Pujangga Ranggawarsita bab pangarsa ing Indonesia, lan gonjang-ganjing jaman édan tumuju dhateng jaman kencana rukmi,

Buku Satria Pinandhita seratanipun Purwadi – Agus Subagyo lan Imam Samroni, dipun wedalaken déning Omah Tani Sleman, miturut Purwadi, ancas ngedalaken buku punika, supados masyarakat ing Indonesia tetep nggegegi budayanipun piyambak, njunjung luhur piwucalipun leluhur lan budi pekerti, kanggé ngawékani krisis multidiménsi, inggih punika kanthi manéka cara ingkang sampun dipun weca déning Pujangga Ranggawarsita. Salebeting Serat Kalatidha yasanipun Ranggawarsita, dipun sebataken bilih jaman édan dipun tandhani kanthi lunturipun piwucal luhur. Sinaosa makaten, sabegjanipun tiyang ingkang supé, taksih begja tiyang ingkang éling lan waspada, sak begja-begjané wong lali – isih begja wong kang éling lan waspada. Ingkang dipun serat déning Ranggawarsita mujudaken cara kajiwan kanggé ngrampungaken manéka perkawis sosial ing Indonesia, Purwadi ugi mratélakaken, samangké sampun wonten 6 pangarsaning bangsa ingkang sampun jinangka déning Ranggawarsita. Pilihan Satria Pinandhita kasebat dipun pasrahaken dhateng para pemilih calon pangarsaning Bangsa Indonesia ing bénjingipun. Ranggawarsita nyebataken titikan saking Satria Pinandhita kasebat inggih punika profésional rélijius, sarta gadhah integritas lan spiritualitas,

Ketua Umum Jenderal Soedirman Center, Bugiakso mratélakaken, jangka kasebat sinerat langkung saking kalih abad kapengker. Nanging ngantos samangké jangka punika taksih trep, kepara miturut Bugiakso, jangka Ranggawarsita boten namung panrawanganipun ranggawarsita kémawon. Wondéné miturut Slamet Sutrisno, Dosén Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, satunggaling pangarsa kados ingkang dipun sebataken déning Ranggawarsita inggih punika pangarsa ingkang saged ngrampungaken manéka perkawis, boten malah damel perkawis. (Purwanto)

Iklan

About Imam Samroni

Silakan Tuan dan Puan berkenan kontak ke email daripada saya: imamsamroni@ymail.com. Jika Tuan dan Puan hendak bersilaturahmi, sudilah kiranya berkirim kabar lewat email pula. Lihat semua pos milik Imam Samroni

One response to “Bedhah Buku Satria Pinandhita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: